Øyvind Hallsteinsen
Olav Skundberg
Bjørn Klefstad
ISBN: 978-82-05-38414-9
294 sider, kr. 559,-

Bokas hjemmeside


Innføring i datakommunikasjon

Innføring i datakommunikasjon gir et innblikk i hvordan datakommunikasjon i lokalnett og på Internett fungerer. Boka er tilpasset undervisning ved høgskoler og universitet. Innholdet dekker grunnleggende opplæring i datakommunikasjon.

Boka starter med Internett-applikasjoner og arbeider seg nedover i den lagdelte kommunikasjonsmodellen. Det er lagt spesiell vekt på å gi konkrete eksempler som viser virkemåten til de ulike kommunikasjonsprotokollene. Dette gjøres blant annet ved å analysere pakker med Ethereal. Vinklingen av stoffet er gjort ut fra hva som er relevant i Norge i dag.

Det er produsert ulike digitale ressurser som er tilgjengelig på bokas egen webside. Dette inkluderer diskusjonsforum, tekster og eksempler som gir en dypere innsikt i faget. De digitale ressursene er godt egnet i en undervisningssituasjon. Webadressen er http://datakom.no/

IT-konsulent Øyvind Hallsteinsen, høgskolelektor Bjørn Klefstad og førstelektor Olav Skundberg arbeider med undervisning i datakommunikasjon og drift av nettverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring.

Innføring i datakommunikasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Bokserien ble i 2005 tildelt Rosings språkpris, utdelt av Den Norske Dataforening og Norsk språkråd.

Omtale: "Dette er noe så usedvanlig som en vellykket norsk databok. Forfatterene har gjort en fantastisk flott jobb da de skrev denne boka..." Les hele omtalen på: http://gsmblog.net/nb/bokanmeldelser/innforing-i-datakommunikasjon