eLF- eLearning Fitness

eLF er et EU-prosjekt med deltagelse fra 19 partnere fra 14 land.

Hovedmål
- vedta og forbedre en e-læringsplattform basert på EQF-Fitness minstestandarder (nivå 3, 4)
- etablering av et pilot nasjonalt registerplattform for fitness fagfolk i 10 av de deltakende landene

http://www.elearningfitness.eu/