Geir Maribu
ISBN: 8205390517
500 sider, kr. 649,-

Bokas hjemmeside
Praktisk Linux

Boka viser hvordan du tar i bruk Linux med grafisk brukergrensesnitt både i jobben og privat. I jobb er det snakk om kontorstøttesystemet Open Office. Privat er det programmer for å arkivere og behandle bilder fra digitalkameraet, spille av mp3-filer, administrere og ta sikkerhetskopier av musikksamlinger, videofilere og dvd-er, kopiere filer og musikk til cd, osv.

Det gis også en omfattende beskrivelse av de vanligste Linux-kommandoene, kommandoskallet Bash, skallprogrammering, osv. som du kan bruke i et terminalvindu i det grafiske brukergrensesnittet.

Installering av Linux på egen pc er også beskrevet - nedlasting av Ubuntu Linux fra nettet, brenning av egen oppstarts-cd og installering og tilpassing av Ubuntu til egen pc.

Boka bruker Ubunbtu Linux som eksempelsystem og Gnome som grafisk skrivebordsmiljø. Ubuntu Linux har et brukervennlig og effektivt system for å sikre at den installerte programvaren alltid er oppdatert, og enkle framgangsmåter for å installere ny programvare. Alt dette beskrives grundig og lett forståelig i boka.

Geir Maribu er utdannet sivilingeniør og arbeider som førstelektor ved Avdeling for informatikk og e-læring. Send en epost til forfatteren