Databøker på norsk

TISIP er opptatt av å tilby oppdaterte IT-bøker på norsk. De fleste bøkene er skrevet av
ansatte i Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Bøkene kommer hyppig i nye utgaver i takt med ny teknologi og programvare. Vi har hittil utgitt 14 bøker i samarbeid med Gyldendal Akademisk og TAPIR.

Med sine bøker vant TISIP den prestisjetunge Rosings språkpris i 2005.
Bøkene er skrevet som lærebøker og har stor utbredelse ved universitet og høgskoler.
Flere av titlene har fått internasjonal anerkjennelse og er oversatt til engelsk hos Wiley.

Alle bøkene er presentert under "våre bøker" i undermenyen til venstre.


Utvalgt bok:

FITS utøver - Referansemanual
FITS Utøver
Kjop Bok