Fagskole i IT-Drift og infrastruktur (nettbasert)

TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. TISIP har i en årrekke
hatt et nært samarbeid med Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

TISIP tilbyr 30 fagskolepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift og infrastruktur


Oppstart: 15. august 2017
Påmeldingsfrist: 15. juli 2017
Utdanning gjennomført: Desember 2017

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og paksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

Datoer

Påmeldingsfrist: 15.07.17
Oppstart: 15.08.17

Skoleslutt: Desember/Desember 2017