Fagskole i IT-Drift og infrastruktur
(nettbasert - nå også med fysiske samlinger)

TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT.

TISIP tilbyr 30 fagskolepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift og infrastruktur


Oppstart: 21. august 2018
Påmeldingsfrist: 31. juli 2018
Utdanning gjennomført: Desember 2018

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og paksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

NYHET!


Høsten 2018 vil vi også tilby 3 fysiske samlinger i Trondheim. Dette er valgfritt og deltakelse på samlingene medfører ikke ekstra studieavgift. Kostnader ved reise og opphold må du dekke selv.

Første samling på 3 dager gjennomføres i begynnelsen av studiet.
Andre samling på 2 dager gjennomføres i Oktober.
Tredje samling på 2 dager gjennomføres i November.

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018