Fagskole i IT-Drift
(nettbasert)

TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT.

 

TISIP tilbyr 20 emner og 120 studiepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift


Tilbudet består av 4 fokusområder:

- IT-introduksjon (5 enkeltemner med ny oppstart våren 2020)

- IT-introduksjon
- Office 365
- Datakommunikasjon og infrastruktur
- Databaser
- Programmering i Java

- IT-drift (5 enkeltemner med oppstart våren 2020)

- Linux
- Introduksjon til programmering med Python
- Azure
- Drift av Windows Server
- Virtualisering av servere og nettverk

- IT-sikkerhet (5 emner planlagt oppstart høsten 2020)

- Programmering og prosjekt (5 emner planlagt oppstart våren 2021)

Du melder deg opp til studiet, men det er mulig å gjennomføre ett eller flere semester og det er mulig å plukke de enkeltemner man ønsker å gjennomføre i ønsket rekkefølge. Du betaler kun for de emnene du er oppmeldt til i hvert semester.

Neste oppstart: 21. januar 2020
Påmeldingsfrist: 21. januar 2020
Utdanning gjennomført: desember 2021

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og paksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.01.20
Oppstart: 21.01.20

Skoleslutt: Desember 2021