Forskning

Forskning i regi av TISIP har flere siktemål. TISIP driver egen FoU-aktivitet for å utvikle ny kunnskap og øke kompetansen innen e-læring og utvalgte tema innen IKT.

Kunnskapen som utvikles skal både gi akademiske resultat i form av papers i journaler og på konferanser, men også ha praktiske siktemål. Resultatene skal krediteres enkeltforskere, TISIP og de institusjonene som deltar i forskningen. Forskningen skal være anvendbar direkte for våre oppdragsgivere, eller indirekte som innhold / metoder knyttet til bedriftstilpasset e-læring eller som grunnlag for nye fag i fagskolen eller i kursvirksomheten.

TISIP er et selvstendig FoU-institutt. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.
Til å utvikle og ta i bruk teknologi i læring og undervisning er TISIP blant pionerene i Norge.

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.