Kontakt oss

Postadresse:

TISIP, Postboks 4419, 7418 Trondheim

Send e-post

Telefon: +47 73 52 30 30


Styret i TISIP
Periode: 1.2.23 - 31.1.26Leder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad
Medlemmer:
Bjørn Klefstad
Tove Hepsø
Trude Reinsberg
Varamedlemmer:
Roar Grønhaug
Emilie Moe Gjerde

Styret i TISIP fagskole
Fra TISIP styret:
Styreleder Thorleif Hjeltnes
Nestleder Erik Fremstad
Medlem Trude Reinsberg
Medlem Tove Hepsø
Medlem Bjørn Klefstad

Ansattrepresentant:
Grethe Sandstrak
Personlig varamedlem:
Tor Ivar Melling

Studentrepresentant:
Anders Grøndahl
Personlig varamedlem:
Kjetil Jacobsen