Kontakt oss

Besøksadresse:

E. C. Dahlsgt. 2, Brygghuset ved Leutenhaven, 3. etasje.
Tlf. +47 73 52 30 30

Postadresse:

TISIP, Postboks 4419, 7418 Trondheim

Send e-post


Her finner du oss

Vi er lokalisert midt i Trondheim sentrum vis a vis Trøndelag Teater.
Parkeringsmuligheter finnes rett over gaten på Leüthenhaven.

Kart

Styret i TISIPLeder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad
Medlemmer:
Bjørn Klefstad
Tove Hepsø
Trude Reinsberg
Varamedlemmer:
Karl Johan Johansen
Anne Wally Ryan