Arne Bjørn Mikalsen
ISBN: 978-82-321-0037-8
475 sider, kr. 535,-
 

Drift av lokalnettverk

Denne boka gir en helhetlig og praktisk innføring i et dynamisk fagområde. Den omhandler blant annet:

  • Design av lokalnettverk
  • Datakommunikasjon i lokalnettverk
  • Aktuell maskinvare
  • Trådløse nettverk
  • Driftsrutinger og planlegging
  • Sikkerhet
  • Lokalnettverk operativsystemer

Det er egne kapitler med gjennomgang av de mest brukte systemer.

Boke gener seg som håndbok for IT-ansvarlige og som lærebok i drifts- og nettverksfag. Den brukes i dag som pensum ved flere høgskoler, universiteter og videregående skoler.

Siv.ing. Arne B. Mikalsen er førstelektor ved HiST, AITeL. Han jobber med e-læring fra sitt hjemmekontor utenfor Kristiansand og underviser fag innenfor nettverk og Linux. Send en epost til forfatteren