Svend Andreas Horgen
ISBN: 978-82-05-47753-7
442 sider, kr. 629,-

Bokas hjemmeside


Webprogrammering i PHP

PHP er et scriptspråk som gjør det enkelt å utvikle dynamiske, interaktive websider. PHP er også et naturlig førstevalg for mange nettsteder på Internett, fordi det er gratis, plattformuavhengig og har god støtte for andre webteknologier.

Webprogrammering i PHP gir en praktisk innføring i hvordan man kan lage dynamiske, interaktive websider. Med utgangspunkt i en rekke tidsriktige eksempler forklares viktige konsepter innen webutvikling, for eksempel behandling av skjema, strukturering av kode, tilstandsbevaring, samspillet mellom klient og tjener, filbehandling, databaseintegrasjon og automatisk generering av grafikk. Viktige tema innen sikkerhet, som adgangskontroll og beskyttelse mot hacking, blir grundig belyst, mens avanserte tema som objektorientering introduseres kort. Siste kapittel har en rekke løsninger på vanlige problemstillinger i kokebokstil.

Webprogrammering i PHP er velegnet som lærebok for webutvikling og programmering på universiteter og høgskoler. All kode er skrevet i henhold til XHTML-standarden. Boka har en egen webside med en rekke digitale ressurser (video, løsninger, kodeeksempler, tilleggsstoff) på adressen http://phpbok.no. Bokserien ble i 2005 tildelt Rosings språkpris, utdelt av Den Norske Dataforeningen og Norsk Språkråd.

Svend Andreas Horgen er utdannet cand.scient innen data fra NTNU, og underviser (web)programmering, datasikkerhet og operativsystemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Send en epost til forfatteren