ISBN: 978-82-8055-043-9
294 sider, kr. 1500,-
 

FITS administrator - Referansemanual

1.utgave

Det finnes en rekke prosesser som omhandler dette med å gi teknisk støtte. Noen er reaktive og håndterer de hendelser som oppstår. Andre er proaktive og tar i førstse omgang sikte på å forebygge hendelser, samt generelt å forbedre tjenestene. FITS inneholder alle de prosessene som du trenger for å drive effektiv teknisk støtte.