E-læring

Gjennom mange år med forskning og utvikling har TISIP tilegnet seg mye kompetanse og erfaring innenfor utvikling og produksjon av e-læring. TISIP har mange høyt utdannede og pedagogisk erfarne medarbeiderne. Målet er å være et av Norges mest kompetente miljø på design av gode, pedagogiske e-læringsløsninger.

TISIP skal utvikle en helhetlig strategi. Det innebærer at arbeidsområdene skal ha positive synergieffekter på hverandre. Aktivitetene innen alle områdene skal drives slik at de minst er økonomisk selvstendige og også bidrar til å dekke stiftelsens felles utviklingsog driftskostnader.

TISIP utvikler digitale læringsressurser og benytter dette i egen undervisning som EUCIP og i vårt fagskoletilbud. Læringsressursene tilbys universiteter og høgskoler i Norge og internasjonalt, og til enkeltstudenter. Et helt nytt e-læringskonsept er utviklet for opplæring og ferdighetstrening i industrien.

Innen e-læring arbeider vi blant annet med:

Teknologi generelt og plattformer spesielt
Standardisering innen e-læring
Utvikling av e-læringsmateriell
Teknologistøtte for instruksjonsbasert læring
Teknolgistøtte konstruktivistisk læring
Teknologistøtte for sosial-konstruktivistisk læring
Erfaringsbasert læring og læring på arbeidsplassen
Evaluering og testing
Modeller for organisering av e-læring

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.