Databøker på norsk

TISIP er opptatt av å tilby oppdaterte IT-bøker på norsk. De fleste bøkene er skrevet av
ansatte i tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), nå NTNU.

Bøkene kommer hyppig i nye utgaver i takt med ny teknologi og programvare. Vi har hittil utgitt 14 bøker i samarbeid med Gyldendal Akademisk og TAPIR.

Med sine bøker vant TISIP den prestisjetunge Rosings språkpris i 2005.
Bøkene er skrevet som lærebøker og har stor utbredelse ved universitet og høgskoler.
Flere av titlene har fått internasjonal anerkjennelse og er oversatt til engelsk hos Wiley.