EUCIP - nytt europeisk sertifiseringskonsept

EUCIP er en europeisk sertifisering innen IT. Sertifisering og dokumentasjon av kompetanse EUCIP - European Certification og Informatics Professionals - er et paneuropeisk kompetanseprosjekt utviklet gjennom sammenslutningen av europeiske dataforeninger - CEPIS.
Formålet er å heve IT-kompetansenivået i Europa, definere inngangsnivået for IT-profesjonelle og rekruttere flere til IT-yrket.
Selve opplæringen tilbys gjennom etablerte utdanningsinstitusjoner - både offentlig og private - samt leverandører av opplæringsmateriell.


EUCIP er delt inn i tre ulike sertifiseringer, EUCIP Core Level, EUCIP Professional Level og EUCIP IT-administrator.

EUCIP CORE LEVEL

Den grunnleggende sertifiseringen heter EUCIP Core Level.
EUCIP Core Level er delt i tre og dokumenterer henholdsvis kunnskap innen planlegging (plan), bygging (build) og drift (operate) av et IT-system.

EUCIP Professional Level

Dette er en sertifisering med hele 21 forskjellige stillingstitler for IT-profesjonelle som har kunnskap og erfaring innen ett eller flere IT-områder.

EUCIP IT-administrator

Dette er et frittstående sertifiseringsprogram som sertifiserer praktisk og teoretisk kunnskap hos IT teknikere.
TISIP tilbyr denne sertifiseringen som en del av det populære tilbudet ved TISIP Fagskole. dette er en fullverdig utdanning på bare 26 uker.

Les mer om TISIP Fagskole.

Klikk på de fargede områdene for å lese mer

Kontakt EUCIP

ingrid.island@tisip.no


Tlf. 73 52 30 30