Fagskole i IT-Drift
(nettbasert)

TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT.

 

TISIP tilbyr 19 emner og 120 studiepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift


Tilbudet består av 4 semester (à 30 studiepoeng, totalt 120 sp):

- Første semester - IT-introduksjon (5 enkeltemner)

- Grunnleggende IT og digitalisering
- Office 365
- Datakommunikasjon og infrastruktur
- Databaser
- Introduksjon til programmering med Python

- Andre semester - IT-drift (5 enkeltemner)

- Digital sikkerhet
- Programmering i Java
- Azure
- Drift av Windows Server
- Virtualisering av servere og nettverk

- Tredje semester - IT-drift og programmering (5 enkeltemner)

- Infrastructure as Code
- Automatisering i PowerShell
- Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse
- Linux
- Webprogrammering i PHP

- Fjerde semester - IT-drift og prosjekt

- Innføring i IT-tjenesteforvaltning (ITIL4)
- Cybersikkerhet og etisk hacking
- Microsoft 365 for systemansvarlige
- Avsluttende prosjekt (12 studiepoeng)

Du melder deg opp til studiet ved å melde deg på enkeltemner på http://itfag.no. Det er mulig å gjennomføre ett eller flere semester og det er mulig å plukke de enkeltemner man ønsker å gjennomføre i ønsket rekkefølge. Du betaler kun for de emnene du er oppmeldt til i hvert semester. For å kunne søke støtte/studielån hos Lånekassen må du være påmeldt emner og opptakskrav må være dokumentert. Rekkefølgen over er den vi anbefaler.

Neste oppstart: 20. august 2024
Påmeldingsfrist: 20. august 2024
Utdanning gjennomført: juni 2026
Påmelding: http://itfag.no


Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT (noe forkunnskap er en fordel), men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og paksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

Datoer

Påmeldingsfrist: 20.08.24 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 20.08.24

Skoleslutt: Juni 2026