Aker Solutions

Aker Solutions benytter e-læring for å gi riggarbeidere operatøropplæring på riggen Petrogrig. ”Riggen kan bore på 3000 meters havdyp, med en boredybde på 12.000 meter - det er ekstremsport”, sier Arne Bjørn Mikalsen, E-lærings koordinator i Aker Solutions.
TISIP utviklet eksempelmoduler til opplæringsprogrammet og har nå ansvaret for gi driftsstøtte for opplæringen ved hjelp av LMS-systemet Moodle.

 

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.