BITØK

I samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) og NTNU har TISIP i 2008 vært med på å utvikle et nettbasert utdanningstilbud ”Bedriftstilpasset e-læring i IT og økonomi” (BITØK). Utdanningstilbudet leveres til fem bedrifter i Ytre Namdal. Deltakende bedrifter er Telenor, Gothia, Aktiv kapital, Lindorff og Manpower.
Utdanningstilbudet omfatter 60 studiepoeng fordelt over 2 år og hadde oppstart høsten 2008. Totalt i prosjektet skal det undervises i 8 fag, der hvert av fagene har en bedriftstilpasset del. Bedriftstilpasningen skjer i tett samarbeid mellom AITeL/TISIP og bedriftene.
Ved hjelp av programvare fra Marratech har forelesningene vært tilgjengelig via internett i sanntid, og som video og podcast i ettertid. I tillegg til forelesningene inneholder fagene
digitalt lærestoff og øvingsoppgaver. Oppfølging av studentene har skjedd i Its learning og i Marratech.
Formålet med dette prosjektet har vært å etablere et godt digitalt system med fleksibilitet og gjenbruksverdi som skal styrke bedriftene i regionene i konkurransen om fremtidig kvalifisert arbeidskraft. Videre har målet vært å finne en teknisk løsning som fungerer godt og har lave investeringskostnader sammenlignet med annet videokonferanseutstyr.

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.