Oppdrag

TISIP utvikler e-læringsløsninger for industri og offentlig virksomhet. Løsningene kan både dekke bedriftsintern opplæring eller opplæring for bedriftenes kunder. TISIP bidrar med kompetanse innen pedagogisk tilrettelegging og med sammensatte tekniske løsninger der vi kan interegere tekst, bilder, video, animasjoner osv. Tester og sertifisering kan også bygges inn. Kunden leverer normalt selv den faglige informasjonen tilknyttet opplæringen

TISIP har kompetanse på mange læringsstøttesystem, f.eks. Moodle, ILIAS, it's learning og WebCT.
Vi kan også sette sammen ulike Web 2.0 løsninger. Vi setter opp og drifter kundens e-lærings-løsning i det systemet kunden ønsker.

TISIP utvikler også ulike IKT-løsninger, gjerne web-baserte. Vi har kompetanse innen sytemutvikling, programvareutvikling, databaseløsninger, bildebehandling m.m.

 

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.