Driftsgruppe

TISIP har betydelig kompetanse på drift av datasystemer. Vi har utgitt læreboka ” Drift av lokalnettverk - design og sikkerhet”. Vi har også utgitt digitalt læremateriell som blant annet benyttes i studiene ”Drift og vedlikehold av edb-systemer” og ingeniørstudiet innen datateknikk med vekt på distribuerte systemer ved AITeL.

TISIP har en egen driftsgruppe på to personer. Oppgaver for driftsgruppen har vært driftsstøtte for Voksen-opplæringen på Ørlandet Hovedflystasjon, driftsstøtte for HiST, UNINETTs SOLID-prosjekt, Newstjeneste og Innkjøps-avtaler, m.fl. I 2007 vil kun SOLID-prosjektet bli videreført.

 

ProsjektansvarligMads Eilertsenhar tar
seg av støttetjenester drift