Kontor og økonomistøtte

TISIP har høy kompetanse innenfor økonomi og administrasjon. Spesielt er kompetansen høy innenfor regnskapsområdet. AITeL har vært bruker av kontor- og
økonomistøtte fra TISIP. TISIP har ytt støtte til bilagshåndtering, skriving, arkivering, studentkontakt og annet forefallende arbeid.


 

ProsjektansvarligMagnhild Tangvik tar
seg av støttetjenester
for kontor og økonomi-tjenester