Støttetjenester

Det å drive prosjektvirksomhet har både en administrativ og en faglig side. Støttetjenestene i TISIP er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.

Vi har lang erfaring med søknadsskriving både til nasjonale og internasjonale FoU-programmer.

TISIP har en meget effektiv regnskapstjeneste og håndterer både nasjonal og internasjonal valuta.
Vi kan skaffe erfarne prosjektledere og vi har kompetanse på design og implementering av nettsteder.

 

Støttetjenester
TISIP sine støttetjenester er i første rekke bygget opp for å betjene faglige prosjekt som er etablert i regi av TISIP og AITeL. Likevel kan TISIP bistå andre som ønsker å benytte vårt støtteapparat og spesialekspertise.