Tisips e-læringspris

Stiftelsen Tisip er en av pionerene innen e-læring på Internett. Tisip ble opprettet i desember i 1985. Allerede siden 1986 har Tisip utviklet og brukt teknologi i opplæring. I samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag ble to fag offisielt tilgjengelig på Internett i 1994. Nå omfatter tilbudet sytti fag, de fleste innen IKT.

Tisip ønsker å markere og stimulere utvikling innenfor e-læring ved å tildele en årlig pris. Formålet med prisen er å fremme og belønne arbeid med e-læring i høyere utdanning.  Prisen gis til enkeltpersoner eller grupper som har frembrakt ny kunnskap om e-læring eller tatt i bruk
e-læring på innovative måter. Kandidater til prisen må ha sitt virke i Norge, men kan ha samarbeidspartnere i andre land. Prisen deles ut årlig på NVU-konferansen og er på 50 000 kroner. Kjenner du aktuelle kandidater til e-læringsprisen kan du melde på disse i menyen til venstre (påmeldingsskjema).

Tidligere vinnere:
Svend Andreas Horgen (2011)

Harald Haugen (2010)

it’s learning og Fronter (2009)

Sven Åke Bjørke (2008)

Morten Flate Paulsen (2007)

Priskomiteen 2011:
Jens Breivik, Norgesuniversitet.
Sven Åke Bjørke, Universitetet i Agder
Ida Margrethe Knudsen, Høgskolen i Bergen

Påmeldingsskjema