Tidligere prisvinnere

Vinner av e-læringsprisen 2011: Svend Andreas Horgen

TISIP e-læringspris 2011

Om vinneren skriver priskomiteen i sin begrunnelse:
Årets prisvinner er en profilert formidler av bruk av ulike digitale verktøy i e-læring. Han har delt sin kunnskap i ulike sammenhenger både gjennom bloggen sin, blant annet med en føljetong med gode tips,  på konferanser og via twitter. Han har formidlet god pedagogiske bruk av flervalgstester, blogg, wiki, it's learning og andre digitale verktøy, og har brukt egne studenter til å utvikle støtteverktøy for bruk av slike verktøy i undervisning. Interessefelte har vært høyere utdanning, men også lærere i grunn- og videregående skole har hatt nytte av hans kunnskap, blant annet gjennom hans rolle i ”Del og bruk”
Prisvinneren har gjennom blogger, wikier, artikler og via en rekke seminarer og konferanser formidlet, diskutert og inspirert andre til god pedagogisk bruk av ulike digitale verktøy.På kort tid har han utrettet mye. Vi ser fram til en lang karriere i samme stil – og er spente på å følge prisvinneren gjennom hans blogg og på twitter.

 

Vinner av e-læringsprisen 2010: Harald Haugen

TISIP e-læringspris 2010

Om vinneren skriver priskomiteen i sin begrunnelse:
Han har jobbet med bruk av IKT innenfor høyere utdanning de siste 25 årene og har vært foregangsmann og ildsjel i forhold til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid på området. Han har ledet en rekke internasjonaleprosjekt og utredninger Harald Haugen mottok TISIPs e-læringspris for 2010 for OECD og Nordisk råd og har deltatt
i eller ledet EU-prosjekter relatert til E-læring og IKT-støttet utdanning. Harald deltok fra Norge i Just In Time Open Learning (JITOL), en del av EUs Delta program så tidlig som 1992.


Vinnere av e-læringsprisen 2009: it’s learning og Fronter

TISIP e-læringspris 2009

Om vinneren skriver priskomiteen i sin begrunnelse:
Prisvinnerne har bidratt til at e-læring har utviklet seg fra å være et område for spesielt interessert til å bli et daglig arbeidsredskap for de fleste lærere og studenter i høyere utdanning siden årtusenskiftet. Gjennom læringsplatt-formene er undervisningspraksis endret og bidrar til å forenkle arbeidet med tettere studentoppfølging. Læringsplattformer fungerer i dag som trygge rammer for hundretusenvis av lærere og studenter.


Vinner av e-læringsprisen 2008: Sven Åke Bjørke

TISIP e-læringspris 2008

Om vinneren skriver priskomiteen i sin begrunnelse:
Sven Åke Bjørke er en ildsjel og en pådriver innenfor e-læring og har spilt en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av programmet United Nations University-Global Virtual University ved UNEP/GRID-Arendal. Programmet har blitt finansiert av Utenriksdepartementet de siste fem år.

Vinner av e-læringsprisen 2007: Morten Flate Paulsen

TISIP e-læringspris 2007

Om vinneren skriver priskomiteen i sin begrunnelse:
Vinneren har i 20 år jobbet innen fagområdet e-læring. Siden 1986 har han vært den sentrale personen bak utviklingen av NKI Nettskolen og NKIs LMS systemer.

 

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.