Beskrivelse av typer FoU-prosjekter

A) Oppdrag fra offentlig sektor og næringslivet

TISIP tar oppdrag fra offentlig sektor og næringslivet. Eksempler på slike prosjekt er FITS – Framework for ICT Technical Support. Her har TISIP oversatt og tilpasset det engelse rammeverket til norske forhold på oppdrag fra Uninett ABC. Et annet eksempel er utviklin av en kontaktdatabase for NAPHA. Vi utvikler søknader utlyst på doffin.no eller ved direkte kontakt mot enkeltbedrifter. Tema er alt fra rene IKT-prosjekt via teknologi og organisasjonsutvikling ved etablering av Communities of Practice eller e-læringsløsninger.

B) Norgesuniversitetet

TISIP samarbeider med HiST, andre universitet og høgskoler og med næringslivet om å søke støtte til e-læringsprosjekt fra Norgesuniversitetet. Eksempler på slike prosjekt er ACCESS og CCeD.

C) Lifelong Learning programmet / Leonardo

TISIP har deltatt i en lang rekke EU-prosjekt. De siste er METER-prosjektet og prosjektet i QTool: TISIP har betydelig erfaring med å utvikle søknader og med prosjektledelse. Vi er eksperter på de fleste sider ved nettbasert utdanning, som for eksempel kvalitetssikring, e-læringsplattformer, digitale tester, organisering av virtuelle universitet og bærekraftige læøsninger.

D) Intereg

TISIP har deltatt i en lang rekke Interreg prosjekt innen Nordens Grønne belte. Eksempler er prosjektene UFEME og NU der vi bidrar med kompetanse på e-læring, IKT-fag og kompetanse innen entreprenørskap.

E) Andre

TISIP har også deltatt i noen prosjekt fra Norges forskningsråd og VOX.

 

 

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.