FoU-prosjekter


Vi har prosjekter som dekker:

Avanserte og integrerte nettportaler fra design til implementasjon
Nytteverdi av IKT i samfunnet
Avendelser innen helseinformatikk

e-læring

Innen e-læring arbeider vi blant annet med:
Teknologi generelt og plattformer spesielt
Standardisering innen e-læring
Utvikling av e-læringsmateriell
Teknologistøtte for instruksjonsbasert læring
Teknolgistøtte konstruktivistisk læring
Teknologistøtte for sosial-konstruktivistisk læring
Erfaringsbasert læring og læring på arbeidsplassen
Evaluering og testing
Modeller for organisering av e-læring
Metoder for å utvikle e-læringstilbud

IKT

I IKT-prosjektene våre arbeider vi blant annet med:
Programmeringsspråk og metoder
Bredbåndsteknologi
IP-telefoni
Datasikkerhet
Drift av datasystem
Biometri

TISIP er en liten og ubyråkratisk FoU-stiftelse:

Likevel har vi 25-års erfaring med å gjennomføre FoU-prosjekt. Prosjektene varierer i størrelse fra 50.000 kr til 15 millioner kroner. Vi har betydelig kompetanse på å søke prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt. Vi har blant annet ledet 3 store EU-prosjekt innen e-læring.

FoU Ressurser:

TISIP samarbeider nært med AITeL ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I alt 30 ressurspersoner kan bidra i løsninger av prosjektene. Vi samarbeider med NTNU, andre universitet og høgskoler i Norge. TISIP har et betydelig internasjonalt nettverk med 25 partnere i 15 land.

 

Forskningsansvarlig:Thorleif Hjeltnes er en sentral person når det gjelder FoU-prosjekter i TISIP.