Bruk av CCeD for utvikling av faget Serviceledelse og opplæring i FITS

Utviklingsarbeidet går for fult i CCD-rommet på AITeL

Metoden CCeD er nå tatt i bruk i prosjektet BITØK for å utvikle faget Serviceledelse. Det er et stort behov for dette både innen salg, kundestøtte via telefon, IKT-support etc. Faget skal utvikles nettbasert og blir et tilbud også i BABED-studiet.
Senter for IKT i utdanningen (Uninett . ABC) har overført metoden FITS ( ITIL) fra engelsk til norsk. Målet er å styrke og kvalitetssikre driften av IT-løsninger ved norske grunn- og videregående skoler. TISIP samarbeider med IKT-senteret og ansatte i skoler og Fylkes­kommunen om å ta fram et opplæringstilbud i FITS.