9Conversations

9Conversations er et EU-prosjekt med deltagelse fra 6 partnere fra 5 land.

Hovedmål
- opplæring i entreprenørskap for flyktninger som ønsker å være entreprenører
- flykningene danner sine egne nettverk og lærer i disse nettverkene
- prosjektet bidrar med stimulering til læringsaktiviteter og relevante læringsressurser

https://9conversations.no/