Concurrent e-learning design (CCeD)

Prosjektleder for CCeD er Tor Atle Hjeltnes

HiST, TISIP og NTNU er tildelt midler fra Norgesuniversitetet for å utvikle og prøve ut en ny metode for design av nettbaserte fag. Innenfor samarbeidet med fem bedrifter i Rørvik, seannen artikkel, har vi valgt å utvikle faget Serviceledelse etter denne metoden. Metoden går blant annet ut på å sette sammen ekspertise på pedagogikk, faglig innhold, tekniske-løsninger og forretnings­modeller i et avansert samhandlingsrom. Tirsdag den 26.januar gjennomførte vi to sesjoner sammen med deltagere fra Telenor og Norsk eLæring. Målet er å komme fram til et fagtilbud på bachelornivå som både har det nødvendige teoretiske fundament, men som også dekker behovet i bedriftene for praktisk trening. Metoden fungerte utmerket og vi kom et godt stykke videre med å utvikle et bedriftstilpasset e-læringsfag.