Ny samarbeidsavtale mellom TISIP og HiST

Styreleder Knut Munkebye og rektor Trond Michael Andersen

Styreleder Knut Munkebye i TISIP og rektor Trond Michael Andersen i HiST underskrev den 23.april, den nye samarbeidsavtalen mellom TISIP og HiST.
Avtalen legger grunnlaget for et tettere samarbeid om felles prosjekter.

Formålet er å fremme det felles faglige og vitenskapelige miljø.