Mastering 9 Conversations

Mastering 9 Conversations (M9C) er et EU-prosjekt med deltagelse av 6 partnere fra 4 land. «Helping refugee entrepreneurs extend their network and tell their business story»


Prosjektets målsetting

Mastering 9 Conversations bygger på prosjektet 9 Conversation (9C) og har følgende målsetting:

1. Tilpasse 9C slik at programmet blir uavhengig av de opprinnelige partnerne.

2. Endre 9C programmet slik at det dekker 2 kompetansenivå; standard og avansert.

3. Ha en online strategi som er uavhengig av en bestemt App.

4. Utvikle et opplæringsprogram (train the trainer) til støtte for organisasjoner som vil tilby 9C programmet for innvandrere.

5. Lage en praktisk forretningsplanmal som kan hjelpe støtte-organisasjoner med å implementere 9C programmet.

Mastering 9 Conversations