TISIPs elæringspris 2011

TISIP e-læringspris 2011
Svend Andreas Horgen mottok TISIPs e-læringspris for 2011.

Årets prisvinner er en profilert formidler av bruk av ulike digitale verktøy i e-læring. Han har delt sin kunnskap i ulike sammenhenger både gjennom bloggen sin, blant annet med en føljetong med gode tips,  på konferanser og via twitter. Han har formidlet god pedagogiske bruk av flervalgstester, blogg, wiki, it's learning og andre digitale verktøy, og har brukt egne studenter til å utvikle støtteverktøy for bruk av slike verktøy i undervisning. Interessefelte har vært høyere utdanning, men også lærere i grunn- og videregående skole har hatt nytte av hans kunnskap, blant annet gjennom hans rolle i ”Del og bruk”
Prisvinneren har gjennom blogger, wikier, artikler og via en rekke seminarer og konferanser formidlet, diskutert og inspirert andre til god pedagogisk bruk av ulike digitale verktøy.På kort tid har han utrettet mye. Vi ser fram til en lang karriere i samme stil – og er spente på å følge prisvinneren gjennom hans blogg og på twitter.

Tidligere vinnere av TISIPs e-læringspris