Kurs

TISIP kan tilby ulike kurs og seminarer av ulik lengde - både noen timer, heldagskurs og 2-3 dager intensivkurs. I noen av kursene reiser vi ut, mens i andre kurs kommer kursdeltakerne til Trondheim.

Vi tilbyr i hovedsak kurs innen Pedagogisk bruk av IKT, programmering og drift/nettverk. I tillegg kan vi skreddersy større opplæringspakker. Du finner detaljer om innholdet i hvert enkelt kurs i menyen.

Alle kurs og opplegg i regi av TISIP holdes og utformes av ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Våre kursmedarbeidere har lang erfaring fra undervisning ved høgskolen, nettbasert utdanning
(e-læring), konferansebidrag og FoU-arbeid i nasjonale og internasjonale prosjekter.