Pedagogisk bruk av digitale tester

Digitale tester er tester med spørsmål som rettes automatisk. Nye testverktøy gir nye muligheter som gjør at gammel skepsis mot multiple choice må forkastes. Formativ bruk innebærer det å forsterke læring ved hjelp av tester og variere ulike opplegg der tester inngår på en kreativ og god måte. For å lykkes med tester generelt er det unektelig viktig å kunne formulere gode spørsmål og tester, og kunne bruke mulighetene som testverktøyet gir. Testoppsettet er vanskelig for mange. Kursholder kommer veldig praktisk inn på hvordan en kan bruke de ulike spørsmålstypene og hvordan spørsmål bør formuleres. Samtidig vil pedagogiske hensyn tas grundig opp.

Halvdagskurs

Her er en typisk agenda for halvdagsopplegg (3-4 timer ca) men det er selvsagt mulig å tilpasse etter behov/ønsker:

 • Kompetansekartlegging
 • Hvorfor bruke digitale tester
 • Gode tester: teori og praksis (gode spørsmål, eksempler, fallgruver, spørsmålstyper, tips og triks til testverktøy). Hvordan lage gode tester i praksis? Hvordan fungerer testverktøyet i it´s learning og hvordan utnytte dette som lærer?
 • Pedagogisk bruk av digitale tester, en rekke eksempler på hvordan kreativ bruk kan gi læringsgevinster
 • Aktivitet + tankekart, diskusjon

Heldagskurs

Her er en typisk agenda for halvdagsopplegg (6-7 timer ca) men det er selvsagt mulig å tilpasse etter behov/ønsker:

 • Kompetansekartlegging
 • Hvorfor bruke digitale tester
 • Gode tester: teori og praksis (gode spørsmål, eksempler, fallgruver, spørsmålstyper, tips og triks til testverktøy). Hvordan lage gode tester i praksis? Hvordan fungerer testverktøyet i it´s learning og hvordan utnytte dette som lærer?
 • Gruppearbeid: prøv i praksis, bli kjent med testverktøyet og anvend teorien (se punkt 3 under)
 • Pedagogisk bruk av digitale tester, en rekke eksempler på hvordan kreativ bruk kan gi læringsgevinster
 • Aktivitet + tankekart, diskusjon
 • Flere eksempler, blant annet "mot helhetlige undervisningsopplegg"
 • Summative aspekter, kvalitetssikring, mot spørsmålbanker og avanserte tema (hvis tid, ønskelig)

Kursholder er for øvrig veldig fleksibel med tanke på innhold, og kan kutte/inkludere etter ønske. Dersom det skal være 1-2 timer, må en nesten velge å fokusere på ett eller to temaer og la resten vike.

Her er for øvrig en liste over tidligere kurs om digitale tester: http://www.aitel.hist.no/~svendah/FoU/digitest.php#kurs

Praktisk økt om digitale tester

IKT kan være en teknisk barriere for mange, særlig når det gjelder digitale tester. Dere bør derfor tenke gjennom om det er tid/rom for en praktisk økt der deltakerne får prøve ting selv i praksis, i lys av teorien som er gjennomgått. En praktisk økt passer best med et heldagskurs, rett og slett for å få tid til alt.

 • Typisk starter dagen (2 timer) med motivasjon, teori, eksempler på muligheter og så videre. Hensikten er å motivere og sette i sving tankene hos mottakeren
 • Deretter starter en praktisk økt (typisk 2 timer pluss lunsj) hvor deltakerne jobber med å lage tester (prøve ut i praksis) under veiledning fra kursholder (går rundt). Dermed vil de få øve seg på å realisere ting nå som alt av teori er ferskt i minne.
 • Det passer godt å ta mer avanserte, pedagogiske eksempler etter en teoriøkt. Da har de prøvd litt selv, og ser bedre nyttverdien og muligheter.

Fra en rekke tidligere kurs går samme røde tråd igjen: Selv om alle nikker og er med på det som sies i teorigjennomgang og eksempler, sliter de aller fleste med å få ting til i praksis. En praktisk økt er likevel på ingen måte noe klikk-kurs. Det er derimot en mulighet til å få prøve selv på egen maskin og få hjelp av andre der og da om det trengs. En praktisk økt innebærer å lære test-verktøyet, og se og prøve mulighetene. De får oppgaver som skal løses og som krever aktiv bruk/utforsking av systemet. Samtidig har oppgavene en del pedagogiske poeng som kan overføres til egen undervisning, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere om at en praktisk økt gjør det hele svært matnyttig.

En praktisk økt krever utstyr (alle har PC) og trådløst nettverk. Det bør ikke være mer enn 30-40 deltakere i en praktisk økt. Hvis flere deltakere, er det nødvendig med hjelp til veiledning.

Tidligere kurs om digitale tester av Svend Andreas Horgen

 • 22.april 2009: 1 time foredrag om "Digitale testar", Lærande Nettverk og Digitalt Skulesamarbeid i Sogn og Fjordane.
 • 24.mars 2009: 3 timer (del 2 av heldagskurs) for lærere om "Pedagogisk bruk av it´s learning", Steinkjer. ca 20 deltakere. Del 1 handlet om pedagogisk bruk av it´s learning.
 • 11.feb. 2009: 3 timersøkt om digitale tester i teori og praksis på Kongsbergkonferansen 2009, Kongsberg (deltok i 2 sammenhengende parallellsesjoner).
 • 29.jan. 2009: Halvdagsseminar om pedagogisk bruk av bruk av digitale tester, superbrukere i Bergensområdet.
 • 5.jan. 2009: Heldagsseminar om pedagogisk bruk av digitale tester, Oppegård vgs. Ca 45 deltakere.
 • 24.nov. 2008: Foredrag om pedagogisk bruk av digitale tester, NLM-konferanse på Gardermoen. Ca 50 tilhørere.
 • 11.nov. 2008: 2,5 timer om bruk av digitale tester, Lærende nettverk i Bergen. Ca 25 deltakere.
 • 14.okt. 2008: 2 timer om bruk av digitale tester, IKT-forum i Drammen. Ca 75 deltakere.
 • 14.aug. 2008: Heldagsseminar om bruk av digitale tester, Nadderud vgs. Ca 45 deltakere.
 • 10.jun. 2008: Heldagskurs med teori og praksis, Gardermoen. ca 20 deltakere (samarbeid mellom TISIP og it´s learning).