Strategisk plan for TISIP 2012 - 2017

Gjennom mange år med forskning og utvikling har TISIP tilegnet seg mye kompetanse og erfaring innenfor utvikling og produksjon av e-læring. De siste fem årene er e-læringskompetansen utvidet med forskning innen Concurrent design (CCD). CCD anvender vi blant annet til design av e-læringsløsninger, prosjektledelse og utvikling av anbud

TISIP skal utvikle en helhetlig strategi. Det innebærer at arbeidsområdene skal ha positive synergieffekter på hverandre. Aktivitetene innen alle områdene skal drives slik at de minst er økonomisk selvstendige og også bidrar til å dekke stiftelsens felles utviklings- og driftskostnader.

Utdrag av de 5 strategiområdene i TISIP:

Strategier for FoU

Forskningen i TISIP skal ha som formål å frambringe ny kunnskap i et samfunnsnyttig perspektiv.

Strategier for fagskolen

TISIP fagskole har som formål å tilby godkjent fagskoleutdanning i henhold til Lov om fagskoleutdanning innen drift av datasystemer.

Concurrent design (CCD) og e-læring

Concurrent design er en datastøttet metode for for utvikling av flerfaglige løsninger. TISIP bistår kunder med kurs, CCD-rom og tilpasning av metoden til ulike formål.

Strategier for TISIP-kurs

Formålet med kursvirksomheten er å dekke behovet for ny kunnskap i bedrifter, offentlige etater og for enkeltpersoner.

Strategier for lærebøker og lærestoff

Formålet er å skrive norske lærebøker innen IT. Dette gir god tilgjengelighet til fagstoffet.

Les hele strategiplanen.

Strategisk plan
2012-2017:


Norsk utgave

Strategisk plan
2012-2017:


Engelsk utgave