Ressurspersoner

TISIP arbeider prosjektorientert. I tillegg til egne ansatte har vi medarbeidere som har deltidsoppgaver som forskere i våre prosjekt, forfattere av bøker og lærestoff, kursholdere og faglige veiledere. De fleste av disse er ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Vis ressurspersoner for Tisip Vis alle AITeL-ansatte

Arne Morten Uglem
E-post: arneu@tisip.no
Telefon: 73559565
Stilling: IT-konsulent
Fagområde: Studentlabb, maskinvare, nettverk, skrivere m.m
Bjørn Klefstad
E-post: bjornk@tisip.no
Telefon: 73559572
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Datakommunikasjon, systemforvaltning, informasjonssikkerhetsstyring, programmering, prosjektarbeid, ITIL, EUCIP.
Else Lervik
E-post: else@tisip.no
Telefon: 73559550
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Programmering (Java og C++), objektorientering, datamodellering, databaser. Studieleder for dataingeniørutdanningen.
Geir Maribu
E-post: geir@tisip.no
Telefon: 73559553
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Underviser i grunnleggende datafag, operativsystemer og i Linux-fag. Arbeider mye med design av IKT-baserte læringsaktiviteter på campus og på nett.
Greta Hjertø
E-post: gretah@tisip.no
Telefon: 73559554
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Systemutviklingsmetodikk, Kvalitetssikring, Prosjektarbeid, Informasjonssikring. Studieleder for bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.
Helge Hafting
E-post: helgehaf@tisip.no
Telefon: 73559544
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Nettverksdesign, programmering og applikasjonsutvikling
Ingrid Island
E-post: ingridi@tisip.no
Telefon: 73559564
Stilling: førstekonsulent
Fagområde: Eksternfinansiert virksomhet (FU-adm), studieadministrasjon.
Jan H. Nilsen
E-post: janhn@tisip.no
Telefon: 73559575
Stilling: 1. Amanuensis
Fagområde: Bildebehandling,grafikk,programmering(Java), prosjektarbeid. Programansvarlig Internasjonalisering
Jostein Lund
E-post: jostein@tisip.no
Telefon: 73559573
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Databaser, nettverk, drift av datasystemer, datasikkerhet, datamaskinteknikk, applikasjonsutvikling
Kjell Toft Hansen
E-post: kjellha@tisip.no
Telefon: 73559571
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Databaser, systemutvikling. Studieleder for Bachelor Informatikk Drift av datasystemer.
Knut Arne Strand
E-post: knutar@tisip.no
Telefon: 73559563
Stilling: Førsteamanuensis
Fagområde: Utvikling, leveranse og forvaltning av informasjonssystemer.
Mads Eivind Eilertsen
E-post: mee@tisip.no
Telefon: 73559545
Stilling: Avdelingsingeniør
Fagområde: UNIX, databaser, datakommunikasjon, DNS, DHCP
Mildrid Ljosland
E-post: mildrid@tisip.no
Telefon: 73559556
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Programmering(Java, C++, C#), algoritmer, statistikk
Olav Skundberg
E-post: olav@tisip.no
Telefon: 73559551
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Datakommunikasjon, Nettverksteknologi, nettbasert samarbeid
Stein Meisingseth
E-post: steinm@tisip.no
Telefon: 73559562
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Virtualisering, VMware, Microsoft System Center, SharePoint, Powershell, Windows server, Exchange server, Datasikkerhet, Nettverk, Citrix
Svend Andreas Horgen
E-post: svendah@tisip.no
Telefon: 73559269
Stilling: Høgskolelektor, studieleder
Fagområde: Studieleder for Bachelor i Informasjonsbehandling og http://itfag.hist.no. Fagområder: Webprogrammering (PHP, Ajax), programmering (VB.NET), operativsystemer, sosiale medier, IKT og læring
Therese Mjøen
E-post: theresem@tisip.no
Telefon: 73559513
Stilling: Profilansvarlig
Fagområde: Ansvar for markedsføring, utvikling av nettsted, informasjons- og profileringsoppgaver.
Tomas Holt
E-post: tomash@tisip.no
Telefon: 73559570
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Distribuerte systemer, Java (JEE/JSE/JME) og Android.
Tore Mallaug
E-post: torem@tisip.no
Telefon: 73559337
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Databaser, Datamodellering, Systemarbeid, XML-teknologi, Helse-IT.

TISIP er en nettverks-
organisasjon. Stiftelsen har 5 fast tilsatte og ca 50 tilsatte i 2-erstillinger eller tilknyttet prosjektene.