Ressurspersoner

TISIP arbeider prosjektorientert. I tillegg til egne ansatte har vi medarbeidere som har deltidsoppgaver som forskere i våre prosjekt, forfattere av bøker og lærestoff, kursholdere og faglige veiledere. De fleste av disse er ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Vis ressurspersoner for Tisip Vis alle AITeL-ansatte

Arne Morten Uglem
E-post: arneu@tisip.no
Telefon: 73559565
Stilling: IT-konsulent
Fagområde: Studentlabb, maskinvare, nettverk, skrivere m.m
Atle Nes
E-post: atlen@tisip.no
Telefon: 73559552
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Webpublisering, videoproduksjon, bildebehandling, mønstergjenkjenning, fotogrammetri og visualisering.
Bjørn Klefstad
E-post: bjornk@tisip.no
Telefon: 73559572
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Datakommunikasjon, systemforvaltning, informasjonssikkerhetsstyring, programmering, prosjektarbeid, ITIL, EUCIP.
Grethe Sandstrak
E-post: grethe@tisip.no
Telefon: 73559561
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Programmering(Java, C#, VB og C++), objektorientering, web-programmering, prosjektarbeid og systemutvikling.
Ingrid Island
E-post: ingridi@tisip.no
Telefon: 73559564
Stilling: førstekonsulent
Fagområde: Eksternfinansiert virksomhet (FU-adm), studieadministrasjon.
Jostein Lund
E-post: jostein@tisip.no
Telefon: 73559573
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Databaser, nettverk, drift av datasystemer, datasikkerhet, datamaskinteknikk, applikasjonsutvikling
Knut Arne Strand
E-post: knutar@tisip.no
Telefon: 73559563
Stilling: Førsteamanuensis
Fagområde: Utvikling, leveranse og forvaltning av informasjonssystemer.
Mads Eivind Eilertsen
E-post: mee@tisip.no
Telefon: 73559545
Stilling: Avdelingsingeniør
Fagområde: UNIX, databaser, datakommunikasjon, DNS, DHCP
Therese Mjøen
E-post: theresem@tisip.no
Telefon: 73559513
Stilling: Profilansvarlig
Fagområde: Ansvar for markedsføring, utvikling av nettsted, informasjons- og profileringsoppgaver.
Tomas Holt
E-post: tomash@tisip.no
Telefon: 73559570
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Distribuerte systemer, Java (JEE/JSE/JME) og Android.
Tore Mallaug
E-post: torem@tisip.no
Telefon: 73559337
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Databaser, Datamodellering, Systemarbeid, XML-teknologi, Helse-IT.

TISIP er en nettverks-
organisasjon. Stiftelsen har 5 fast tilsatte og ca 50 tilsatte i 2-erstillinger eller tilknyttet prosjektene.