Ressurspersoner

TISIP arbeider prosjektorientert. I tillegg til egne ansatte har vi medarbeidere som har deltidsoppgaver som forskere i våre prosjekt, forfattere av bøker og lærestoff, kursholdere og faglige veiledere. De fleste av disse er ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Vis ressurspersoner for Tisip Vis alle AITeL-ansatte

Monica Storvik
E-post: monica@tisip.no
Telefon: 73559557
Stilling: Høgskolelektor
Fagområde: Administrativt arbeid innenfor økonomi og personal. Undervisning i økonomisk styring, Bedriftsøkonomi, Organisasjon og ledelse og Multidisiplinær samhandling.
Thorleif Hjeltnes
E-post: thorleif@tisip.no
Telefon: 73559548
Stilling: Førstelektor, Nestleder AITeL
Fagområde: e-læring, programutvikling, datamodellering og databaser, Programansvarlig for forskning og strategi
Tor Atle Hjeltnes
E-post: tah@tisip.no
Telefon: 73559375
Stilling: Førstelektor
Fagområde: Markedsorientert produktutvikling, Entreprenørskap og Økonomisk styring

TISIP er en nettverks-
organisasjon. Stiftelsen har 5 fast tilsatte og ca 50 tilsatte i 2-erstillinger eller tilknyttet prosjektene.