Tore Mallaug
Kjell Toft Hansen
ISBN: 978-82-05-38105-6
356 sider, kr. 489,-

Bokas hjemmeside


Databaser

Databaser er en fullstendig norsk lærebok på høgskole- og universitetsnivå. Boken gir en grundig innføring i databaseteori og design av databaser og dekker grunnleggende databasefag tilsvarende 6 studiepoeng. Blant de pedagogiske virkemidlene benyttet er læringsmål, sammendrag og kontrollspørsmål til hvert kapittel, over 100 eksempler med norsk lokalitet og egen hjemmeside: databasebok.no. Boken kan også brukes som oppslagsbok. Boken legger stor vekt på praktisk bruk av metoder og teknikker, med fokus på relasjonsdatabaser med SQL, datamodellering, normalisering, og databaseadministrasjon. Ulike databasearkitekturer nevnes, f.eks. klient-/tjenerløsninger, og bruk av databaser mot Internett. I denne 2. utgaven er det tatt hensyn til en rekke brukerønsker. Temaet datamodellering er utvidet med flere eksempler. SQL er splittet opp i to kapitler og utvidet med en grundigere omtale av SQL-spørringer og problematikk ved bruk av NULL-verdier. Installering og bruk av spesifikke databaseverktøy er fjernet og isteden gjort tilgjengelig på bokens hjemmeside. Innføringen i databaser og Internett blir nå konsentrert rundt PHP og XML. I tillegg er transaksjonshåndtering i flerbrukerdatabaser gjort mer praktisk med eksempler i SQL. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Bokserien ble i 2005 tildelt Rosings språkpris, utdelt av Den Norske Dataforeningen og Norsk Språkråd.