Lærebøker

TISIP er opptatt av å tilby studentene oppdaterte lærebøker i IKT på norsk.

Høsten 2005 vant TISIP Rosings språkpris, tildelt av Den Norske Dataforening og Norsk Språkråd: ”Årets språkpris går til en kandidat som i flere år har gjort en innsats for å utarbeide og produsere IKT-lærebøker av høy faglig kvalitet på norsk. De har vist at det ikke bare er mulig å lage og selge norskspråklige lærebøker i IKT-fag, men også at norsk er et fullgodt og funksjonelt fagspråk på et område som ellers er sterkt preget av sitt engelskspråklige opphav”.

Bøkene har fått god mottagelse i fagmiljøene, og kommer hyppig i nye utgaver i takt med ny teknologi og programvare.