EUCIP Core Level

EUCIP er en europeisk sertifisering innen IT. Den grunnleggende sertifiseringen heter EUCIP Core Level. EUCIP Core Level er delt i tre og dokumenterer henholdsvis kunnskap innen planlegging (plan), bygging (build) og drift (operate) av et IT-system.

Vi hos TISIP tilbyr lærebøker, kurs og sertifiseringstester i de tre forskjellige modulene som tilsammen gir deg EUCIP Core Level sertifisering som IT-profesjonell.
Under finner du nærmere beskrivelse av de forskjellige modulene.

Til høyre kan du lese mer om forskjellige gjennomføringsalternativer om du ønsker å bli EUCIP-sertifisert.

Modul PLAN

I denne modulen ser vi på behovet for og bruken av Informasjonssystemer. Vi ser nærmere på ledelse og planlegging av Informasjonssystemer, samt hvilke muligheter dette kan medføre for en bedrift.

Modul BUILD

I denne modulen ser vi på utvikling og implementasjon av et informasjonssystem, metoder, teknikker og prosesser innenfor systemutvikling, databaser, programvareutvikling, brukergrensesnitt og webdesign.

Modul OPERATE

I denne modulen ser vi på prinsipper og begreper for oppbygging og virkemåte til tekniske IT-installasjoner, og hvordan disse installa-sjonene skal overvåkes og driftes.

 

Fjernundervisningskurs
Meld deg på et eller flere av våre fjernundervisnings-kurs i et av EUCIPs tre kjernenivå: Plan, Build, og Operate. Her får du spesielt utviklet lære-materiell, personlig veileder, eksamensfor-beredende fler- valgstester og tilgang til øvings-oppgaver med innlevering og tilbakemelding om du ønsker det. Du bestemmer framdrift og eksamensdato selv. Da kurset er nettbasert kan det lett kombineres med arbeid og reising.
Kjop Bok

Lærebok
Kjøp våre 3 nye norske lære-bøker som dekker pensum i de tre ulike EUCIP kjerne-nivåene: Plan, Build eller Operate. Med disse kan du om du ønsker det drive selvstudium for deretter å melde deg opp til de ulike testene i EUCIP kjernenivå via våre nettsider.
Kjop Bok

Test
Bestill en frittstående test innen EUCIP tre kjernenivå Plan, Build eller Operate. Testene gjennomføres i våre lokaler. Dette kan du gjøre uavhengig av om du har tatt kurs hos oss eller ikke.
Kjop Bok