FITS administrator – IKT-drift for skoleverket

FITS Administrator er et tredagers kurs i IKT-drift som bygger på FITS Utøver. Det er en forutsetning at du gjennomfører utøverkurset før du tar administratorkurset, for å sikre at du har et solid grunnlag å jobbe ut i fra. Kurset er utviklet av The FITS Foundation i Storbritannia og oversatt og tilpasset norske forhold. Kursmaterialet er inspirert av ITIL, men er mer konkret i hvordan driftsprosesser presenteres og går lengre i forslag til implementering og verktøy/maler.

I løpet av tre dager får deltakerne en innføring i sentrale driftsprosesser, og de utstyres med et felles begrepsapparat som kan brukes for å diskutere organisering av driftsaktiviteter i egen organisasjon. Mye tid til dialog og gruppearbeid gjør også at deltakerne under kurset får tid til å reflektere rundt driftssituasjonen på sin egen skole.

Kurset FITS Administrator tar for seg prosessene:
Systemadministrasjon, Lagerstyring, Katalogtjenester, Utskrifts- og utdatastyring, Ytelsesovervåkning, Forebyggende vedlikehold, Tjenestenivåstyring, Energistyring.

Kontakt EUCIP

ingrid.island@tisip.no


Tlf. 73 52 30 30