Core Level Modul Operate

Gjennomføring:

Fleksibelt opplegg. Du bestemmer selv når du vil starte på kurset, i hvilket tempo du vil gjennomføre det og når du vil opp til den avsluttende testen som gir deg EUCIP-sertifikatet.

Vurdering:

Den avsluttende testen er en flervalgsprøve der hver oppgave består av 3-4 utsagn. Du skal angi hvilket av utsagnene som er sant. Testen foregår via Internett, og du må møte hos et godkjent testsenter for å avlegge testen. TISIP er godkjent som testsenter. Godkjent test er når minst 60% av svarene er rett.

Veiledning:

Underveis i kurset får du tilbud oppgaver som du kan løse og sende inn for retting til en kursveileder. Videre tilbys det flervalgtester underveis i kurset slik at du kan teste deg selv hav du har lært og samtidig forberede deg på den avsluttende testen.

Læremål:

Lære om prinsipper og begreper for oppbygging og virkemåte til tekniske IT-installasjoner, og hvordan disse installasjonene skal overvåkes og driftes.

Emner:

Datamaskinkomponenter og arkitektur inkludert multimediekompo- neneter. Operativsystemer, prosessbegrepet, minneadministrasjon, sikkerhet og eksempler på operativsystenmer (Windows og Linux). Kommunikasjon og nettverk med hovedvekt på prinsipper, nettverkskomponenter og arkitektur samt protokoller.
Nettverkstjenester som sikkerhet på nettet, DNS, WWW, e-postsystemer og bruk av multimedier på nett. Trådløs og mobil kommunikasjon. Nettverksadministrasjon. Tjenestetilbud, levering, kvalitet og support.

Sertifisering:

Denne modulen er en av tre kjernemoduler og avsluttes med en offisiell test av flervalgstypen. Alle tre testene må være bestått for å få tildelt EUCIP-sertifikat.

Fjernundervisningskurs
Meld deg på et eller flere av våre fjernundervisnings-kurs i et av EUCIPs tre kjernenivå: Plan, Build, og Operate. Her får du spesielt utviklet lære-materiell, personlig veileder, eksamensfor-beredende fler- valgstester og tilgang til øvings-oppgaver med innlevering og tilbakemelding om du ønsker det. Du bestemmer framdrift og eksamensdato selv. Da kurset er nettbasert kan det lett kombineres med arbeid og reising.
Kjop Bok

Lærebok
Kjøp våre 3 nye norske lære-bøker som dekker pensum i de tre ulike EUCIP kjerne-nivåene: Plan, Build eller Operate. Med disse kan du om du ønsker det drive selvstudium for deretter å melde deg opp til de ulike testene i EUCIP kjernenivå via våre nettsider.
Kjop Bok

Test
Bestill en frittstående test innen EUCIP tre kjernenivå Plan, Build eller Operate. Testene gjennomføres i våre lokaler. Dette kan du gjøre uavhengig av om du har tatt kurs hos oss eller ikke.
Kjop Bok