Pedagogisk bruk av it´s learning i undervisningen

Alle lærere kan gjøre mye spennende innenfor et LMS-system for å øke læring, skape engasjement og motivere i sin undervisning. Gjennom et kursopplegg om it´s learning vil kursholder prøve å motivere, vise eksempler på godt bruk, identifisere suksessfaktorer for å lykkes i egen undervisning og gi en rekke konkrete tips. Teori og pedagogisk forankring avveksles med konkrete eksempler, gruppearbeider og diskusjon. Vi bygger for eksempel opp tankekart i fellesskap og dette skaper god dialog og erfaringsutveksling. Eksemplene har som gjennomgangstråd "hvilke muligheter fins for bruk av LMS-systemet til å skape god læring gjennom engasjement, aktivitet, refleksjon og motivasjon?"

Typisk agenda

Her er en typisk agenda for en 4-5-timers økt. Dersom en legger inn en praktisk økt i tillegg, vil det bli et heldagsopplegg:

 • Introduksjon: Hva er god læring i en digital hverdag
 • Pedagogisk bruk av it´s learning del 1: Teori, praktiske eksempler og erfaringsutveksling med fokus på bruk av spørreundersøkelser og diskusjonsforum
 • Aktivitet + tankekart, diskusjon
 • Pedagogisk bruk del 2: Hvordan lage gode tester? Pedagogisk bruk av tester. Kreative opplegg med konkrete erfaringer (utdrag av eksempler/teori fra kurset om digitale tester)
 • Avansert bruk: Mot mer helhetlige opplegg
 • Hvordan skape engasjement og refleksjon?
 • Eventuelt en praktisk økt (se punkt 3 under) for eksempel midt i programmet eller mot slutten

Tidligere kurs om it´s learning av Svend Andreas Horgen

 • 3 timer (del 1 av heldagskurs) for lærere om "Pedagogisk bruk av it´s learning", 24.mars 2009 på Steinkjer. ca 20 deltakere. Del 2 handlet om digitale tester.
 • Heldagskurs for lærere i Akershus, 23.april 2008 i Drøbak. ca 30 deltakere.
 • Heldagsseminar for superbrukere i Nordland, 27.februar 2008 i Bodø. ca 20 deltakere.
 • 2 økter á 2 timer med lærere ved Kippermoen Ungdomsskole, 7.februar 2008 i Mosjøen. ca 20+20 deltakere.
 • 4 timers seminar for "Åpen Skole" i Nordland, 6.februar 2008 i Bodø. ca 20 deltakere.
 • 4 timers opplegg for "Lærende Nettverk" i Brønnøysund, 27.november 2007. ca 20 deltakere.
 • Kreativt bruk av it´s learning - "Kick-off" for it´s learning i Malmö, 15.mai 2007.
 • Kreativt bruk av it´s learning - seminar for Lærende Nettverk (HiNesna), 24.april 2007 på Vega.