Web 2.0 i undervisningen

Noen tenker på "blogg" og andre på "wiki" når de hører begrepet Web 2.0. Andre tenker enda videre. Web 2.0 handler om brukerstyrt innhold, nye samarbeidsformer, mikroinnhold og ikke minst sosiale nettverk. Det interessante fra et pedagogisk perspektiv er hvordan nye teknologier og tjenester kan brukes i undervisning for å gi økt læring og hvordan Web 2.0 virker inn på læring. For å virkelig forstå dybden av dette er det viktig å reflektere over hva Web 2.0 er og hvilke nye muligheter Web 2.0 gir. Det er på mange måter en helt ny verden. Denne nye verdenen er forenlig med LMS-bruk (for eksempel it´s learning/Fronter). Det er ingen direkte motsetning mellom de to, men en kan (som stadig flere oppdager) med fordel bruke LMS og Web 2.0 sammen. Dette krever derimot at en har en gjennomtenkt plan og forstår både behov og utfordringer. I tillegg må en som lærer bygge opp en ny form for digital kompetanse og ikke minst forståelse, slik at en kan manøvrere i landskapet av mulige verktøy og sette i gang aktiviteter som passer til ulike situasjoner.

Typisk agenda

Her er en typisk agenda for tema som kan gjennomgås, men det er selvsagt mulig å tilpasse etter behov/ønsker:

 • Om Web 2.0: Hva er det? Ulike dimensjoner med Web 2.0.
 • Bruk av blogg i undervisningen for refleksjon. Konkrete erfaringer og idéer til bruk og beste praksis.
 • Personlig gevinst: Twitter, delicious og RSS
 • Praktisk økt: prøv i praksis, bli kjent med ulike Web 2.0-tjenester
 • Et hav av mulige tjenester: Hva passer når?
 • Hvordan bruke Web 2.0 i undervisningen? Hva gir Web 2.0 av merverdi?

Hvorfor fokusere på Web 2.0?

Web 2.0 kan gi gevinster på flere plan. Personlig kan det virke effektiviserende, og det kan utvide nettverk og gi helt nye former for faglig input. Web 2.0 med bloggosfæren, RSS, delicious og Twitter er flotte ressurskilder. Tilsvarende kan elevene/studentene bruke Web 2.0 for å tilegne seg informasjon og bygge nettverk rundt sin egen læring. Et annet plan er at læreren kan sette i gang læringsaktiviteter som bruker ulike, passende Web 2.0-verktøy. Tanken her er at plattformen/verktøyet som brukes gir nye former for arbeid, som igjen gir nye former for læring. Det å samskrive i en wiki er et godt eksempel. Det handler også om å konstruere kunnskap på nyte måter og bygge bro mellom kunnskapstilegnelse, forståelse og anvendelse. Et mer "ekstremt plan" er å tenke seg et PLE-miljø (personal learning environment) der alt baseres på Web 2.0. Elevene/studentene bruker en rekke verktøy i all sin læring, og knytter nettverk. Læreren styrer ikke lengre - det er hver enkelt elev/student som er i fokus. Det er de som har kontrollen over egen læring. De samspiller med andre elever/studenter, men også med andre som ikke er i samme læringssituasjon. De kan styres av klare mål for hva som skal læres, men finner selv veien dit. Dette innebærer et nytt paradigmeskifte, bort fra tradisjonelle forelesninger og undervisningsopplegg.

Mange lærere ønsker nok en trygg ramme i bunn og en viss grad av lærerstyring, og da er det greit med en litt mer forsiktig tilnærming til Web 2.0 enn det PLE representerer. Kursholderen streber etter å snakke på en slik måte at tilhørerne vil kunne relatere til alle disse tre planene.

Praktisk økt om Web 2.0?

IKT kan være en teknisk barriere for mange, særlig når det gjelder Web 2.0. En bør derfor tenke gjennom om det er tid/rom for en praktisk økt der deltakerne får prøve ting selv i praksis, i lys av teorien som er gjennomgått.

Lærere bør etter manges mening ha erfaring med Web 2.0 selv - for å forstå virkemåten og best kunne utnytte teknologiene i praksis. Det å benytte en RSS-leser selv, prøve seg på sosial bokmerking med delicious, opprette sin egen blogg og skrive noen blogginnlegg, og evt. bidra i en wiki, er sentralt for å lykkes med Web 2.0 i undervisningen. Her er tiden en faktor. På 1 time kan en klare å lage en blogg, skrive et innlegg, sette opp RSS og sette opp delicious, men ikke mye mer, og det blir veldig hektisk. 2 timer er bedre, 3 er veldig flott. En kan også tenke slik at de får et lite skriv på forhånd med konkrete oppgaver som skal være utført før de kommer til "kurset", der de for eksempel har opprettet en google-konto, har laget en blogg og har konto på delicious, og også har meldt seg inn i en wiki. Dermed er det bare å fylle med innhold og lære om tjenestene på selve kurset, så slipper en å bruke tid til registrering og administrativt arbeid. Likevel vil tiden gå, så en bør ikke undervurdere tiden som settes av til dette.

Dersom en ikke skal ha en hel dag, må en selvsagt gjøre et utvalg av det en tror er mest relevant, både av praksis og teori.

I et typisk dagskurs om Web 2.0, starter kursholder typisk med motivasjon, teori, eksempler på muligheter og så videre. Deretter følger en praktisk økt hvor de jobber enten alene eller sammen mens kursholder veileder (går rundt). Dermed vil de få øve seg på å realisere ting i praksis når alt er ferskt i minne, og får svar på ting de måtte lure på eller slite med. Alternativt kan en blande teori og praksis og ta det en rekker. Altså teori for tema 1, praksis for tema 1. Teori tema 2, praksis tema 2, ... Teori tema n, praksis tema n. Til slutt kan en sette av 15-30 minutter til å oppsummere dagen og sy det hele sammen. Nettopp integrasjonen og helhetstenkningen er viktig i Web 2.0-sammenheng.

Oppgavene i en praktisk økt vil utformes slik at deltakerne får med seg essensen i de ulike Web 2.0-tjenestene. Samtidig har oppgavene en del pedagogiske poeng som kan overføres til egen undervisning. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakere på kurs med praktiske økter.

En praktisk økt krever utstyr (alle har PC) og trådløst nettverk. Det bør ikke være mer enn 30-40 deltakere i en praktisk økt. Hvis flere deltakere, er det nødvendig med hjelp til veiledning.

Tidligere kurs om Web 2.0 av Svend Andreas Horgen

 • 22.april 2009: 2 timer foredrag om "Bruk av nye nettfenomen i undervisninga", Lærande Nettverk og Digitalt Skulesamarbeid i Sogn og Fjordane.
 • 16.mars 2009: Holdt Workshop om Web 2.0 hele dagen (sammen med Olav Skundberg og Jon Hoem), NVU-konferansen 2009 i Trondheim.
 • 10.februar 2009: Foredrag om Web 2.0 i undervisningen, Utdanningskonferansen i Bergen.
 • 24.november 2008: Foredrag om bruk av Web 2.0, NLM-konferanse på Gardermoen. Ca 50 tilhørere. (Nettet var nede, så jeg måtte over i talk-show-modus!! :-)
 • Temaartikkel til NFF sitt temanummer om bruk av Web 2.0 i undervisning, nr 1. 2008:
  "Wiki satt i system" (side 14 og 15).
 • Rasjonell pedagogisk bruk av teknologi og programvare - bidrag på NFF-konferansen 2007 i Oslo (20.nov.2007)
 • Hvordan nye trender og teknologi kan påvirke elevenes læring- Åpningsforedrag på "Digitalt Torg", 6.september 2007, Brumunddal
 • Wiki as a pedagogical tool in learning - lessons learned. Presentation at the conference "Learning in the workplace" in Copenhagen, 23.-24.May 2007.
 • Bruk av wiki - studenter bygger opp kunnskap i fellesskap. Innlegg på it´s learning brukerkonferanse 2007 i Bergen februar 2007.
 • Bruk av wiki - studenter bygger opp kunnskap i fellesskap - med utgangspunkt i Blooms taksonomi. Innlegg på NFF-konferansen 2006 i Oslo 16.-17.november 2006.
 • Studentaktivitet, raske tilbakemeldinger og åpenhet - er WIKI løsningen? Innlegg på "Fagseminar i datafag 2006" i Trondheim 8.-9. juni 2006. (Presentert sammen med Øyvind Hallsteinsen)