Sluttrapport for NITOL

NITOL - Noregnettet med IT for Open Læring er et eksempel på er svært fruktbart samarbeid mellom NTNU, HSH, UiA og HiST som nå er avsluttet. Samarbeidet startet med tildeling av prosjektmidler fra Norgesuniversietetet (SOFF) til NITOL-prosjektet i 1994. Gjennom NITOL utviklet institusjonene et hundretalls nettbaserte fag, tatt av titusener studenter over hele Norge. NITOL har også vært en stor aktør innen Europeisk e-læring og deltatt i et 20-talls EU-prosjekt. Du finner mer detaljer om dette i sluttrapporten som ble publisert i oktober 2009.