Datoer

Påmeldingsfrist: 20.08.24 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 20.08.24

Skoleslutt: Juni 2026