Fagbeskrivelser

Her finner du linker til fullstendige fagbeskrivelser for de ulike fagene. Fagbeskrivelser for emne 11 til 15 vil komme våren 2020. fagbeskrivelser for emne 16 til 20 vil komme høsten 2020.

Emne 1 - IT-introduksjon

Emne 2 - Office365

Emne 3 - Datakommunikasjon og infrastruktur

Emne 4 - Databaser

Emne 5 - Programmering i Java

Emne 6 - Linux

Emne 7 - Innføring i programmering med Python

Emne 8 - Azure

Emne 9 - Drift av Windows Server

Emne 10 - Virtualisering av servere og nettverk

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.01.20
Oppstart: 21.01.20

Skoleslutt: Desember 2021