Prisinformasjon

Fagskoleutdanningen går over 2 år.

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir totalt 120 studiepoeng.

Prisen for å studere 2-årig IT-Drift på nett ved TISIP Fagskole er kr 30 000,- per semester.
Om man velger å plukke enkeltemner og styre framdriften i studiet selv er prisen 6000,- kr per emne på 6 studiepoeng.

Prisen per semester på 30 000,- kr dekker skolepenger og eksamenskostnader for ett semester.

I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 2000 kr per semester (for eksempel lærebøker)

TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke studielån og stipend fra Statens lånekasse om man fullfører minst 15 studiepoeng per semester. Dette etter gjeldende satser. Dette forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.

TISIPs Fagskoletilbud gir også rett til å søke om lån for å dekke skolepengene (minimum 15 SP per semester): http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-ka n-du-fa/Lan-til-skolepenger/

TISIP Fagskole er godkjent av NOKUT og gir Studiepoeng.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023