Pris

Fagskoleutdanningen går over 5 måneder. I tillegg kommer eventuell jule- / vinter- eller påskeferie (avhengig av semester).

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir samlet 30 fagskolepoeng i studiebelastning.

Prisen for å studere IT-Drift og infrastruktur på nett ved TISIP Fagskole er kr 30 000,-.

Dette dekker skolepenger og eksamenskostnader for hele utdanningen.

I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 2000 kr (for eksempel lærebøker)

TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke studielån og stipend fra Statens lånekasse etter gjeldende satser. Dette forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.

TISIPs Fagskoletilbud gir også rett til å søke om lån for å dekke skolepengene: http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-ka n-du-fa/Lan-til-skolepenger/

Prismessig er tilbudet fra TISIP Fagskole et av de rimeligste i hele Norge.

For vel 30 000 kr kan du skaffe deg en yrkesrettet IT-utdanning, som gjør deg klar for en IT-jobb.

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018