Undervisningsopplegget

Studiet er nettbasert og følgene undervisningsformer og arbeidsmetoder vil bli benyttet:

  • Det vil bli lagt opp til en blanding mellom lærerstyrt, nettbasert undervisning (i form av video/leksjoner) og selvstudium. Studiene er i hovedsak individuelle, men i noen emner vil det bli lagt opp til gruppebaserte øvinger.
  • Hver uke legges det ut leksjoner(lærestoff) med tilhørende oppgaver gjennom læringsplattformen itslearning. Leksjonene er skrevet av de fagekspertene som underviser i emnene og kan bestå av teoretisk gjennomgang og/eller videoer som viser hvordan emnet blir belyst.
  • Oppgavene skal i utgangspunktet løses innen 2 dager og studenten får tilbakemelding/godkjenning på sine besvarelser.
  • For å løse oppgavene får studentene tilgang til de verktøy og tjenester som de skal lære om i leksjonen/emnet. Disse verktøy og tjenestene vil studentene få tilgang til gjennom virtuelle maskiner som befinner seg hos fagskolen. Eksempler på tjenester er Windows server, Exchange, SQL, Sharepoint og lignende.
  • Studentene vil også få veiledning fra faglærer på e-post, via Skype/Lync eller via læringsplattformen. Det legges opp til webinarer for å dekke de tema som vi vet elevene har størst faglige utfordringer med.
  • Samlingene i Trondheim vil gi ekstra støtte og innføring i aktuelle tema i de 9 modulene som inngår i studiet.

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018