Jobbmuligheter

Raskt i arbeid

Utdanningen i IT-Drift og infrastruktur er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført eksamen. Dette forutsetter selvsagt at studenten har oppnådd læringsmålene i studiet.

Det er i skrivende stund etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning. TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-administratorer i Trondheims- og Osloområdet.

Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i samarbeid med NTNU fagenhet AIT (tidligere Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag) tilbudt utdanningen innen IT via campus og Internett.

Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevans.

Ikke alle skal bli ingeniør eller sivilingeniør

Våre studenter kommer i hovedsak fra to målgrupper. Den ene målgruppen er studenter fra videregående skole som ønsker å jobbe med IT og komme seg ut i arbeidslivet uten å sitte mange år på skolebenken først.

Den andre målgruppen er mennesker som har hatt en del år i arbeidslivet, men som ønsker å omskolerer seg eller dokumentere sin kunnskap innen IT, slik at de kan få en IT-relatert jobb en gang i nær framtid.

Vårt tilbud er optimalisert slik at du kan skaffe deg en yrkesrettet utdanning i løpet av bare 5 måneder.

Mange av dere som fullfører studiet hos oss vil senere når dere kommer ut i arbeid ta påfyll av kompetanse gjennom etter og videreutdanningskurs i den bedriften dere blir ansatt i. Dette betyr at man kan spesialisere seg innen ulike områder etter å ha fullført utdanning hos oss, men da ofte i kombinasjon med arbeidet i bedriften dere er ansatt i.

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn. Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene. Med vår utdanning innen IT-Drift og infrastruktur vil du kunne gjøre denne jobben. I et lengre perspektiv er jobber innen Drift av IT ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at stadig flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk.

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018