Faglige mål

Studiet har en varighet på 5 måneder fulltid/eventuelt 10 måneder delttid

De faglige målene ved studiet er beskrevet gjennom læringsutbyttene vi forventer at studentene skal nå:

IT-drift og infrastruktur

KUNNSKAP (K), FERDIGHET (F) og GENERELL KOMPETANSE (G)

K1

Kandidaten har kunnskap om servere, nettverk, operativsystemer og om programvare for drifting av datasystemer og de arbeidssteg som gjennomføres ved planlegging, installasjon, overvåking og drift av servere og nettverksløsninger, samt verktøy for å gjennomføre prosessene.

K2

Kandidaten har kunnskap om Best Practice for planlegging og drift i henhold til tilrådninger fra Microsoft. Kandidaten har også innsikt i ITIL som ledende rammeverk / standard for Best Practice - kvalitetssikring.

K3

Kandidaten kjenner til IKT-bransjen generelt og hvilken rolle drift av praktiske IKT-løsninger har innen IT-bransjen. Kandidaten har kjennskap til arbeidsoppgaver som typisk må dekkes innen førstelinje support, daglig drift og deltagelse i driftsplanlegging. Kandidaten er klar over bransjens krav til omstilling og oppdatering.

K4

Kandidaten har lært å oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper ved å oppsøke nettressurser, samt ta kurs hos leverandører av infrastruktur og programvare.

K5

Kandidaten forstår den betydning sikre og effektive drifts- og nettverks­løsninger har for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet generelt. Kandidaten har også noe kjennskap til IKT-bransjens bidrag til effektivitet, miljøforbedringer og fleksibilitet i arbeidslivet som gir økt verdiskapning.

 

 

F1

Kandidaten kan veilede og gi support i førstelinje- og andrelinjetjeneste som IT-drifts­konsulent. Kandidaten kan delta i planleggingen og realiseringen av servere, datanettverk og standardapplikasjoner.

F2

Kandidaten kan gjennomføre feilsøking i programvare og enheter i nettverket. Kandidaten kan installere og oppgradere datamaskiner med hardware, operativsystem og programvare.

F3

Kandidaten kan finne informasjon og fagstoff ved hjelp av søkemotorer, forum og leverandørressurser for løse problemer knyttet til it-drift.

F4

Kandidaten kan kartlegge og identifisere vanlige driftsproblem som for eksempel feil bruk av programvare, ytelsesproblemer og behov for oppdateringer. Kandidaten kan løse problemene selv eller identifisere behov for tiltak som andre kan gjennomføre.

 

 

G1

Kandidaten har forståelse yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel rettigheter til programvare og håndtering av kundedata.

G2

Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning innen yrkesutøvelsen av IT-drift og infrastruktur.

G3

Kandidaten kan ved kontakt med medarbeidere og kunder se deres behov for løsninger og utføre relevante driftsoppgaver.

G4

Kandidaten kan samarbeide med fagfeller på tvers av fag og med andre involverte. Kandidaten kan kommunisere med kunder om valg av løsninger.

G5

Kandidaten kan utvikle og foreslå arbeidsmetoder som kan benyttes i daglig drift av datasystemer. Kandidaten kan vurdere konsekvenser ved å utføre driftsarbeidet selv eller ved å benytte andres tjenester eller sky-tjenester.

Datoer

Påmeldingsfrist: 31.07.18
Oppstart: 21.08.18

Skoleslutt: Desember/Desember 2018