Emne 12 - IT-sikkerhet og etisk hacking

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI112
IT-sikkerhet og etisk hackingl
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Ingen, men grunnleggende kunnskap i programmering er til hjelp.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om de sentrale konseptene i IT-sikkerhet.
- kunnskap om hvordan vanlige metoder for kryptering fungerer.
- kunnskap om hva som er god praksis i industrien, og hvordan holde seg oppdatert på dette.
- kunnskap om hvordan elektroniske trusler kan ramme en virksomhet.
- kunnskap om hva de vanligste feilkildene og angreps-kildene er i forhold til IT-sikkerhet og Hacking.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- bruke grunnleggende verktøy for Pen-testing.
- gjenkjenne svindelforsøk/angrep fra elektroniske kilder.
- systematisk vurdere sikkerheten til et gitt system.
- etisk og moralsk vurdere sine handlinger i det digitale.
- uUtføre grunnleggende angrep, slik som SQL injeksjon, Brute Force og Man-In-The-Middle Angrep.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- begrunne og undersøke på vegne av en virksomhet hvor utsatt de er for trusler i det digitale.
- hjelpe en virksomhet med å bedre sin IT-sikkerhet.
- legge opp til god IT-sikkerhet, blant annet gjennom sikkerhetstrianglet (Integritet, Konfidensialitet, Tilgjengelighet)

Innhold:

Dette kurset skal omhandle sikkerhet i det digitale og konseptet etisk hacking. Brukerne av kurset skal opparbeide en grunnleggende forståelse av hva dette innebærer og hvordan de kan beskytte virksomheter. Blant annet skal sikkerhetsbildet per i dag tas opp, og en del reelle sikkerhetsproblemer vil forklares. Brukerne får prøve seg (i begrenset omfang) på etisk hacking, med den hensikt å hjelpe virksomheter med å forbedre sin sikkerhet..

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Emil Antoni Brasø

Læremidler: Egenutviklede leksjoner på både tekst og video-form, samt et utvalg med ressurser fra anerkjente aktører innenfor IT-sikkerhet og etisk hacking.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023