Emne 14 - Programmering i PHP

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI114
Programmering i PHP
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Grunnleggende programmeringskunnskaper er en fordel.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten kan:

- konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling
- strukturere kode på en god måte i en webløsning
- forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP

FERDIGHETER
Studenten kan:

- bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon
- bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling
- lage funksjonsrike webbaserte løsninger
- programmere en fullverdig databasedrevet løsning

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Innhold:

Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettstudium. Leksjoner, øvinger, prosjekt med medstudentvurdering, flervalgstester, diskusjonsforum.
Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Svend Andreas Horgen

Læremidler: Lærebok skrevet av Svend Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP, 4. utgave. Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023